1. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản INTERWIN?

Rút tiền có thể được chuyển vào tài khoản của bạn thông qua thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

2. Bất kỳ yêu cầu nào đối với tài khoản ngân hàng mà tôi sử dụng cho giao dịch rút tiền?

Điều quan trọng cần lưu ý là tên người nhận thanh toán được nhập để rút tiền phải giống với tên tài khoản được liệt kê trong INTERWIN. Xin lưu ý rằng INTERWIN có quyền từ chối bất kỳ loại giao dịch nào do tên bên thứ ba thực hiện và yêu cầu rút tiền không đáp ứng chính sách đã nêu sẽ bị từ chối ngay lập tức.

3. Những loại tiền nào được chấp nhận bởi INTERWIN?

INTERWIN hiện chỉ chấp nhận cho các giao dịch.

4. Mất bao lâu để xử lý giao dịch rút tiền?

Giao dịch rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 5 (năm) phút, tuy nhiên, quá trình xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn vào các ngày cuối tuần / ngân hàng ngoại tuyến / ngày lễ ngân hàng hoặc nếu cần xác minh tài khoản trong một số trường hợp.

5. Làm thế nào để rút tiền?
  1. Vui lòng đăng nhập vào trang web INTERWIN và chọn "Giao dịch> Rút tiền" trên thanh menu.
  2. Điền số tiền rút mà không có bất kỳ biểu tượng dấu chấm / dấu phẩy nào. Ví dụ: 1000 (một nghìn ringgit).
  3. Chọn loại ngân hàng rút tiền và chọn tùy chọn ngân hàng.
  4. Biểu mẫu rút tiền phải được điền bằng dữ liệu hợp lệ / chính xác (tên đầy đủ, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, v.v.).
  5. Chọn "Gửi" và vui lòng đợi trong khi quá trình rút tiền của bạn được xử lý.

Xin lưu ý rằng bất kỳ giao dịch rút tiền nào (trong / ngoài chương trình khuyến mãi) cần được điều chỉnh theo các chính sách đã định trước. INTERWIN có quyền từ chối bất kỳ hình thức giao dịch nào nếu không tuân thủ chính sách. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi (trực tuyến 24 giờ).

 Liên hệ  
  Tải Ngay  
Region and Language
Vietnam
Tiếng Việt English